Bouwbedrijf van Dijk > Werken > Restauratie

Restauratie

Door ons bestaan sinds 1886 zijn wij vanzelfsprekend ook actief bij de restauratie van vele oude en jongere monumenten.

Bij een restauratie ligt de prioriteit in het behoud van het historische karakter van een pand. Daarbij is het echter ook van belang dat een bouwwerk na de restauratie het comfort biedt van vandaag.
Bouwbedrijf Van Dijk werkt tijdens de restauratie van monumentale panden met innovatieve technieken. Hierdoor wordt met eerbied voor het verleden het gemak van vandaag toegepast.

Wij hebben door de loop der jaren ook al de nodige ervaring met herbestemming van monumentale dan wel beeld bepalende panden opgedaan. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de herbestemming van vele soorten panden een uitdaging zijn waarbij wij graag onze expertise willen inschakelen om zo te komen tot een een behoud van ons cultureel erfgoed en in een bestemming in de toekomst te voorzien.

Graag bespreken wij de mogelijkheden van uw pand en kunnen u ook bij de planvorming van dienst zijn waarbij wij voor de uitwerking van de plannen gespecialiseerde relaties in overleg met u kunnen inschakelen.

Bouwbedrijf Van Dijk is lid van de Vereniging Restauratie Noord welke vereniging mede tot doel heeft de opleiding van nieuwe restauratie vaklieden te behartigen.

Restauratie Nederlands Hervormde kerk te Vledder

Minolta DSCMinolta DSCMinolta DSC

 

Herbestemming voormalige landbouwersbank tot Kantoor Daad Architecten Beilen

linde-en-lhee-002-800x600 DSC_3835

Restauratie dak Huisartsenpraktijk Frederiksoord

huisardspr_vledder_intern-1-van-13-800x600 huisardspr_vledder_intern-8-van-13-800x600 huisardspr_vledder_intern-9-van-13-800x600 huisardspr_vledder_intern-11-van-13-800x600 huisardspr_vledder_intern-12-van-13-800x600

 

Restauratie en uitbreiding kantoor Milieufederatie Drenthe Assen

d1000037 d1000043 d1000045 d1000046 d1000047 d1000056DSC_3841

Bouwbedrijf Van Dijk is aangesloten bij: